Socialezekerheidsovereenkomst tussen België en Turkije

11 september 2018

Op 1 september 2018 is de Overeenkomst betreffende sociale zekerheid tussen België en Turkije (11 april 2014) in werking getreden. Met Turkije bestond er reeds een verdrag, maar dat dateerde van 1966.

Na ongeveer 50 jaar was het tijd om het te actualiseren aan de nieuwe wetgevingen en principes van beide landen. 

De nieuwe tekst regelt de toestand van de werknemers of zelfstandigen die tijdens hun loopbaan aan het Belgische of Turks socialezekerheidsregime waren onderworpen of die van het ene naar het andere willen overschakelen.

Het gaat om volgende takken van de sociale zekerheid:

  • ziekte  en invaliditeit (zowel de uitkeringen als de verstrekkingen)
  • arbeidsongevallen en beroepsziekten
  • rust- en overlevingspensioen
  • gezinsbijslag

De Overeenkomst heeft 4 doelstellingen:

  • een dubbele onderwerping vermijden van enerzijds de Turkse onderdanen die een beroepsbezigheid uitoefenen in België, en anderzijds van de Belgische onderdanen in Turkije;
  • de socialezekerheidsrechten die in beide landen verworven werden behouden;
  • gelijke behandeling met de eigen onderdanen;
  • de overgang van het ene socialezekerheidsstelsel naar het andere vergemakkelijken.

Lees de tekst van de Overeenkomst